Bạn có muốn xem ?


Giới thiệu du lịch sông nước

Chương trình này được thiết kế cho những du khách muốn khám phá thêm về đời sống địa phương cũng như đời sống tâm linh “Đạo Dừa” ở Cồn Phụng...

THỐNG KÊ TRUY CẬP

 • Đang truy cập: 0
 • Hôm nay: 29
 • Tháng hiện tại: 9822
 • Tổng lượt truy cập: 785452
ĐIỂM TÂM SÁNG
 1. ĐƠN GIÁ: 40.000Đ/PHẦN
  • ĂN: Hủ tiếu, bánh canh, hủ tiếu mì, mì, bánh mì ốp la.
  • UỐNG: trà đá.
 1. ĐƠN GIÁ: 45.000 Đ/PHẦN
  • ĂN: Hủ tiếu, bánh canh, hủ tiếu mì, mì, bánh mì ốp la.
  • UỐNG:  nước ngọt, cà phê sữa đá, cà phê đá, lipton đá, đá chanh, trà đường, trà đá.
 2. ĐƠN GIÁ: 50.000Đ/ PHÂN
  • ĂN: Hủ tiếu đặc biệt, bánh canh đặc biệt, hủ tiếu mì đặc biệt, mì đặc biệt, bánh mì ốp la.
 • UỐNG: nước ngọt, cà phê sữa đá, cà phê đá, lipton đá, đá chanh, trà đường, trà đá.
  1. ĐƠN GIÁ: 60.000 Đ/ PHẦN
   • ĂN: Hủ tiếu đặc biệt, bánh canh đặc biệt, hủ tiếu mì đặc biệt, mì đặc biệt, bánh mì ốp la.
   • Cơm sườn , cơm trứng chiên, cơm xào + chén súp.
   • UỐNG: nước ngọt, cà phê sữa đá, cà phê đá, lipton đá, đá chanh, trà đường, trà đá.
  2. CHÁO CÁ LÓC: 45.000Đ/ PHẦN
 • ĂN: 10 người/ 1 bàn/ 2 lẩu
 • UỐNG: 1 người/ 1 trà đá.
  1. CHÁO CÁ LÓC: 50.000Đ/ PHẦN
 • ĂN: 10 người/ 1 bàn/ 2 lẩu /2 dĩa bún
 • UỐNG: 1 người/ 1 trà đá.
ĐƠN GIÁ: 38.000Đ/PHẦN (áp dụng cho học sinh, sinh viên đoàn 100 khách trở lên)
 • ĂN: Hủ tiếu, bánh canh, hủ tiếu mì, mì, bánh mì ốp la.
 • UỐNG: trà đá.
 
Phụ thu: 15.000đ/ khách khi sử dụng các nước uống sau : nước ngọt lon và suối các loại.
 
Thực đơn dành cho học sinh, sinh viên,……..
 
 

THỰC ĐƠN 1: 70.000 Đ/PAX
 
 1. TÉP RAM THỊT (2 đĩa)                                   
 2. RAU XÀO THẬP CẨM (2 đĩa)                          
 3. LẨU CHUA CÁ HÚ (2 lẩu)                                 
 4. CƠM TRẮNG (2 Thố)                                       
 5. TRÁNG MIỆNG (2 đĩa)
 6. TRÀ ĐÁ – KHĂN LẠNH (1 người/ 1 ly)       
 
THỰC ĐƠN 2: 70.000 Đ/PAX
 1. CÁ HÚ KHO TỘ (2 đĩa)
 2. BÔNG BÍ XÀO TỎI (2 đĩa
 3. KHỔ QUA CÁ VIÊN (2 lẩu)
 4. CƠM TRẮNG (2 thố)
 5. TRÁNG MIỆNG (2 đĩa)
 6. TRÀ ĐÁ – KHĂN LẠNH (1 người/ 1 ly)
THỰC ĐƠN 3: 70.000 Đ/PAX
 1. THỊT KHO TIÊU (2 đĩa)                                   
 2. CẢI THÌA XÀO TỎI (2 đĩa)                 
 3. CẢI XANH THỊT BẦM (2 lẩu)            
 4. CƠM TRẮNG    (2 Thố)                                   
 5. TRÁNG MIỆNG (2 đĩa)
 6. TRÀ ĐÁ – KHĂN LẠNH(1 người/ 1 ly)                     
THỰC ĐƠN 4: 70.000 Đ/PAX
 1. CÀ CHUA SỐT TRỨNG (2 đĩa)
 2. RAU MUỐNG XÀO TỎI (2 đĩa)
 3. LẨU CHUA TÉP (2 lẩu)
 4. CƠM TRẮNG (2 thố)
 5. TRÁNG MIỆNG (2 đĩa)
 6. TRÀ ĐÁ – KHĂN LẠNH (1 người/ 1 ly)

 
 
Thực đơn dành cho học sinh, sinh viên.……..
 

THỰC ĐƠN 1: 80.000 Đ/PAX
 
 1. GỎI DƯA LEO TÉP THỊT ( 2 đĩa)              
 2. THỊT KHO TIÊU (2 đĩa)                              
 3. RAU XÀO THẬP CẨM (2 đĩa)                    
 4. LẨU CHUA CÁ HÚ (2 lẩu)                           
 5. CƠM TRẮNG (2 Thố)
 6. TRÁNG MIỆNG (2 đĩa)
 7. TRÀ ĐÁ – KHĂN LẠNH (1 người/ 1 ly) 
 
 
THỰC ĐƠN 2: 80.000 Đ/PAX
 
 1. GỎI BẮP CẢI TÉP THỊT(2 đĩa)
 2. CÁ HÚ KHO TỘ (2 đĩa)
 3. RAU LUỘC THẬP CẨM (2 đĩa)
 4. LẨU BẦU CÁ LÓC (2 lẩu)
 5. CƠM TRẮNG (2 thố)
 6. TRÁNG MIỆNG (2 đĩa)
 7. TRÀ ĐÁ – KHĂN LẠNH (1 người/ 1 ly)
THỰC ĐƠN 3: 80.000 Đ/PAX
                       
 1. THỊT VIÊN CHIÊN MÈ ( 2 đĩa)                  
 2. TÉP RAM THỊT (2 đĩa)                                
 3. RAU MUỐNG XÀO TỎI (2 đĩa)                 
 4. CẢI XANH THỊT BẦM (2 lẩu)                    
 5. CƠM TRẮNG (2 Thố)                                 
 6. TRÁNG MIỆNG (2 đĩa)
 7. TRÀ ĐÁ – KHĂN LẠNH (1 người/ 1 ly)
           
THỰC ĐƠN 4: 80.000 Đ/PAX
 
 1. CHẢ CÁ CHIÊN MÈ (2 đĩa)
 2. CẢI THÌA XÀO TỎI (2 đĩa)
 3. CÁ RÔ KHO TỘ (2 đĩa)
 4. KHỔ QUA CÁ VIÊN (2 lẩu)
 5. CƠM TRẮNG (2 thố)
 6. TRÁNG MIỆNG (2 đĩa)
 7. TRÀ ĐÁ – KHĂN LẠNH (1 người/ 1 ly)

 

 
THỰC ĐƠN 1: 90.000 Đ/PAX
 1. CÁ TAI TƯỢNG CHIÊN XÙ (2 con)           
 2. TÉP RAM THỊT (2 đĩa)                     
 3. RAU XÀO THẬP CẨM (2 đĩa)                      
 4. LẨU CÁ LÓC NẤU BẦU (2 lẩu)                   
 5. CƠM TRẮNG (2 thố)                                    
 6. TRÁNG MIỆNG (2 đĩa)
 7. TRÀ ĐÁ – KHĂN LẠNH (1 người/ 1 ly)     
 
THỰC ĐƠN 2: 90.000 Đ/PAX
 1. CÁ ĐIÊU HỒNG HẤP (2 con)
 2. CÁ HÚ KHO TỘ (2 đĩa)
 3. RAU MUỐNG XÀO TỎI (2 đĩa)
 4. CANH CẢI THỊT BẦM (2 lẩu)
 5. CƠM TRẮNG (2 thố)
 6. TRÁNG MIỆNG ( 2 đĩa)
 7. TRÀ ĐÁ – KHĂN LẠNH (1 người/ 1 ly)
 
THỰC ĐƠN 3: 90.000 Đ/PAX
 
 1. CÁ TAI TƯỢNG HẤP (2 con)                       
 2. THỊT HEO KHO TIÊU (2 đĩa)                      
 3. CẢI THÌA XÀO TỎI (2 đĩa)                          
 4. LẨU CHUA CÁ RÔ (2 lẩu)                
 5. CƠM TRẮNG (2 thố)                                    
 6. TRÁNG MIỆNG (2 đĩa)
 7. TRÀ ĐÁ – KHĂN LẠNH (1 người/ 1 ly)
 
THỰC ĐƠN 4: 90.000 Đ/PAX
 1. CÁ ĐIÊU HỒNG CHƯNG TƯƠNG(2 con)
 2. CÁ KÈO KHO TỘ (2 đĩa)
 3. CẢI XANH XÀO TỎI (2 đĩa)
 4. KHỔ QUA CÁ VIÊN (2lẩu)
 5. CƠM TRẮNG (2 thố)
 6. TRÁNG MIỆNG ( 2 đĩa)
 7. TRÀ ĐÁ – KHĂN LẠNH (1 người/ 1 ly)

 
 
 
THỰC ĐƠN 1: 100.000 Đ/PAX
 1. CÁ TAI TƯỢNG CHIÊN XÙ (2 con) 
 2. XÔI CHIÊN PHỒNG (2 đĩa)               
 3. RAU XÀO THẬP CẨM (2 đĩa)                       
 4. THỊT KHO TIÊU (2 dĩa)
 5. LẨU CHUA CÁ HÚ (2 lẩu)     
 6. CƠM TRẮNG (2 thố)                                      
 7. TRÁNG MIỆNG (2 đĩa)
 8. TRÀ ĐÁ – KHĂN LẠNH (1 người/ 1 ly)       
 
THỰC ĐƠN 2: 100.000 Đ/PAX
 1. CÁ LÓC HẤP BẦU (2 con)
 2. CÁ HÚ KHO TỘ (2 đĩa)
 3. XÔI PHỒNG (1 trái)
 4. CẢI THÌA XÀO TỎI (2 đĩa)
 5. LẨU TẬP TÀNG NẤU TÉP (2 Tô)
 6. CƠM TRẮNG (2 thố)
 7. TRÁNG MIỆNG ( 2 đĩa)
 8. TRÀ ĐÁ – KHĂN LẠNH (1 người/ 1 ly)
 
 
 
THỰC ĐƠN 3: 100.000 Đ/PAX
 
 1. CÁ TAI TƯỢNG HẤP (2 con)
 2. CHẢ GIÒ (2 dĩa)            
 3. TÉP RAM THỊT (2 đĩa)            
 4. RAU MUỐNG XÀO TỎI (2 đĩa)
 5. LẨU CHUA CÁ RÔ (2 lẩu)                   
 6. CƠM TRẮNG (2 thố)                            
 7. TRÁNG MIỆNG (2 đĩa)
 8. TRÀ ĐÁ – KHĂN LẠNH (1 người/ 1 ly)
 
THỰC ĐƠN 4: 100.000 Đ/PAX
 1. CÁ TAI TƯỢNG CHƯNG TƯƠNG(2 con)
 2. CHẠO CÁ (2 dĩa)
 3. CÁ LÓC KHO TỘ (2 đĩa)
 4. CẢI THẢO XÀO TỎI (2 đĩa)
 5. LẨU ĐIÊU HỒNG NẤU NGÓT (2 lẩu)
 6. CƠM TRẮNG (2 thố)
 7. TRÁNG MIỆNG ( 2 đĩa)
 8. TRÀ ĐÁ –KHĂN LẠNH (1 người/ 1 ly)
 
 
THỰC ĐƠN 1: 110.000 Đ/PAX 
 1. CÁ TAI TƯỢNG CHIÊN XÙ (2 con)     
 2. XÔI CHIÊN PHỒNG (1 trái)                              
 3. ĐẬU QUE XÀO THỊT (2 đĩa)     
 4. TÉP RAM MẶN (2 đĩa)              
 5. LẨU CHUA CÁ KÈO ( 2 lẩu)                             
 6. CƠM TRẮNG (2 thố)
 7. TRÁNG MIỆNG (2 đĩa)  
 8. TRÀ ĐÁ – KHĂN LẠNH (1 người/ 1 ly) 
           
THỰC ĐƠN 2: 110.000 Đ/PAX
 1. LÓC NƯỚNG TRUI (2 con)
 2. XÔI CHIÊN PHỒNG (1 trái)
 3. CÁ KÈO KHO TỘ (2 thố)
 4. BÔNG HẸ XÀO HEO (2 dĩa)
 5. KHỔ QUA CÁ VIÊN (2 tô)
 6. CƠM TRẮNG (2 thố)
 7. TRÁNG MIỆNG (2 đĩa)
 8. TRÀ ĐÁ – KHĂN LẠNH (1 người/ 1 ly)
THỰC ĐƠN 3: 110.000 Đ/PAX    
 1. CÁ LÓC HẤP BẤU (2 con)        
 2. CHẢ CÁ CHIÊN MÈ ( 2 đĩa)                             
 3. SƯỜN RAM MẶN (2 đĩa)           
 4. RAU MUỐNG XÀO TỎI (2 đĩa)            
 5. LẨU CHUA CÁ ĐIÊU HỒNG( 2 lẩu)                
 6. CƠM TRẮNG (2 thố)
 7. TRÁNG MIỆNG (2 đĩa)  
 8. TRÀ ĐÁ – KHĂN LẠNH (1 người/ 1 ly)
           
THỰC ĐƠN 4: 110.000 Đ/PAX
 1. CÁ ĐIÊU HỒNG HẤP (2 con)
 2. CHẠO CÁ ( 2 đĩa)
 3. THỊT LUỘC MẮM NÊM (2 đĩa)
 4. BÔNG BÍ XÀO HEO ( 2 đĩa)
 5. LẨU GIÒ HEO HẦM MĂNG (2 lẩu)
 6. CƠM TRẮNG (thố)
 7. TRÁNG MIỆNG (2 đĩa)
 8. TRÀ ĐÁ – KHĂN LẠNH (1 người/ 1 ly)

 
 

THỰC ĐƠN 1: 120.000 Đ/PAX
 1. CÁ TAI TƯỢNG CHIÊN XÙ (2 con)                             
 2. XÔI CHIÊN PHỒNG (1 trái)                                              
 3. GÀ XỐI MỠ (2 đĩa)                                                              
 4. LÓC KHO TỘ (2 đĩa)
 5. LẨU CUA RAU ĐAY (2 lẩu)
 6. KHỔ QUA XÀO TRỨNG (2dĩa)
 7. CƠM TRẮNG (2 thố)                                                          
 8. TRÁNG MIỆNG (2 đĩa)
 9. TRÀ ĐÁ – KHĂN LẠNH (1 người/ 1 ly)
 
THỰC ĐƠN 2: 120000 Đ/PAX
 1. CÁ LÓC HẤP BẦU (2 con)
 2. THỊT VIÊN CHIÊN MÈ (2dĩa)
 3. XÔI CHIÊN PHỒNG (1 trái)
 4. GÀ KHO RAU RĂM (2dĩa)
 5. SALAD DẦU GIẤM (2 đĩa)
 6. LẨU GIÒ HEO HẦM CẢI CHUA (2 lẩu)
 7. CƠM TRẮNG (2 thố)
 8. TRÁNG MIỆNG (2 đĩa)
 9. TRÀ ĐÁ – KHĂN LẠNH (1 người/ 1 ly)
 
THỰC ĐƠN 3: 120.000 Đ/PAX
 1. CÁ LÓC NƯỚNG TRUI (2 con)      
 2. CHẢ GIÒ (2 đĩa)                                 
 3. XÔI CHIÊN PHỒNG( 1 trái)
 4. CẢI XANH XÀO TỎI (2 dĩa)
 5. CÁ KÈO KHO TỘ (2 thố)
 6. LẨU CHUA CÁ ĐIÊU HỒNG (2 lẩu)               
 7. CƠM TRẮNG (2 thố)                         
 8. TRÁNG MIỆNG (2 đĩa)
 9. TRÀ ĐÁ – KHĂN LẠNH (1 người/ 1 ly)
 
THỰC ĐƠN 4: 120000 Đ/PAX
 1. CÁ ĐIÊU HỒNG HẤP (2 con)
 2. CHẢ GIÒ ( 2 đĩa)
 3. XÔI CHIÊN PHỒNG (1trái)
 4. CÁ RÔ CHIÊN GIÒN (2 đĩa)
 5. RAU XÀO THẬP CẨM (2 đĩa)
 6. KHỔ QUA DỒN THỊT (2 lẩu)
 7. CƠM TRẮNG (2 thố)
 8. TRÁNG MIỆNG (2 đĩa)
 9. TRÀ ĐÁ – KHĂN LẠNH (1 người/ 1 ly)

 
 
THỰC ĐƠN 1: 130.000Đ/PAX
 1. CÁ TAI TƯỢNG CHIÊN XÙ (2 con)       
 2. GÀ XỐI MỠ  (2 đĩa)                                   
 3. XÔI CHIÊN PHỒNG (1 trái)     
 4. TRỨNG CHIÊN THỊT BẦM (2 dĩa)         
 5. RAU XÀO THẬP CẨM (2 dĩa) 
 6. CÁ LÓC KHO TỘ (2 tộ)
 7. ĐIÊU HỒNG NẤU NGÓT (2 lẩu)
 8. CƠM TRẮNG (2 thố)
 9. TRÁNG MIỆNG  (2 đĩa)             
 10. TRÀ ĐÁ – KHĂN LẠNH (1 người/ 1 ly)
 
THỰC ĐƠN 2: 130.000Đ/PAX
 1. CÁ ĐIÊU HỒNG HẤP (2 con)
 2. THỊT VIÊN CHIÊN MÈ (2 đĩa)
 3. XÔI CHIÊN PHỒNG (1 trái)
 4. CẢI THÌA XÀO TỎI (2 đĩa)
 5. TRỨNG CHIÊN HÀNH (2 dĩa)
 6. GÀ KHO RAU RĂM (2 đĩa)
 7. GIÒ HEO HẦM MĂNG CHUA (2 lẩu)
 8. CƠM TRẮNG (2 thố)
 9. TRÁNG MIỆNG (2 đĩa)
 10. TRÀ ĐÁ KHĂN LẠNH (1 người/ 1 ly)
 
THỰC ĐƠN 3: 130.000Đ/PAX
                                        
 1. CÁ LÓC HẤP BẦU (2 con)
 2. CHẢ GIÒ (2 Đĩa)        
 3. XÔI CHIÊN PHỒNG (1 trái)     
 4. SALAD DẦU GIẤM (2 đĩa)                       
 5. RAU MUỐNG XÀO TỎI (2 đĩa)               
 6. CÁ KÈO KHO TỘ (2 tộ)            
 7. LẨU CHUA TÉP (2 lẩu)
 8. CƠM TRẮNG (2 thố)
 9. TRÁNG MIỆNG  (2 đĩa)             
 10. TRÀ ĐÁ – KHĂN LẠNH  (1 người/ 1 ly)
 
THỰC ĐƠN 4: 130.000Đ/PAX
 1. CÁ ĐIÊU HỒNG CHƯNG TƯƠNG (2 con)
 2. CHẢ CÁ CHIÊN MÈ (2 đĩa)
 3. XÔI CHIÊN PHỒNG (1 trái)
 4. TRỨNG  LUỘC ( 2 dĩa)
 5. GÀ KHO SẢ ỚT (2 đĩa)
 6. RAU MUỐNG LUỘC (2 đĩa)
 7. LẨU SƯỜN NON CẢI CHUA (2 lẩu)
 8. CƠM TRẮNG (2 thố)
 9. TRÁNG MIỆNG (2 đĩa)
 10. TRÀ ĐÁ – KHĂN LẠNH (1 người/ 1 ly)

THỰC ĐƠN 1: 140.000Đ/PAX
 1. CÁ TAI TƯỢNG CHIÊN XÙ (2 con)               
 2. GÀ XỐI MỠ (2 đĩa)                                                            
 3. XÔI CHIÊN PHỒNG (1 trái)                                             
 4. TRỨNG CHIÊN THỊT BẦM (2 đĩa)                 
 5. HEO XÀO THẬP CẨM (2 đĩa)                         
 6. CÁ LÓC MUỐI SẢ CHIÊN (2 đĩa)
 7. LẨU CUA RAU MỒNG TƠI (2 lẩu)                 
 8. CƠM TRẮNG (2 thố)                                                         
 9. TRÁNG MIỆNG (2 đĩa)
 10. TRÀ ĐÁ – KHĂN LẠNH (1 người/ 1 ly)         
           
THỰC ĐƠN 2: 140.000Đ/PAX
 1. CÁ ĐIÊU CHƯNG TƯƠNG (2 con)
 2. THỊT VIÊN CHIÊN MÈ (2 đĩa)
 3. XÔI CHIÊN PHỒNG (1 trái)
 4. TRỨNG CHIÊN (2 đĩa)
 5. CẢI THÌA XÀO HEO (2 đĩa)
 6. GÀ KHO SẢ ỚT (2 đĩa)
 7. LẨU CUA RAU TẬP TÀNG (2 lẩu)
 8. CƠM TRẮNG (2 thố)
 9. TRÁNG MIỆNG (2 đĩa)
 10. TRÀ ĐÁ – KHĂN LẠNH (1 người/ 1 ly)
 
THỰC ĐƠN 3: 140.000Đ/PAX
 1. CÁ ĐIÊU HỒNG HẤP (2 con)
 2. GỎI ỐC HOA CHUỐI (2 đĩa)
 3. XÔI CHIÊN PHỒNG (1 trái)
 4. TRỨNG SỐT CÀ CHUA (2 đĩa)
 5. BÔNG HẸ  XÀO HEO (2 đĩa)
 6. VỊT KHO GỪNG (2 đĩa)
 7. LẨU CHUA CÁ LÓC (2 lẩu)
 8. CƠM TRẮNG (2 thố)
 9. TRÁNG MIỆNG (2 đĩa)
 10. TRÀ ĐÁ – KHĂN LẠNH (1 người/ 1 ly)
 
THỰC ĐƠN 4: 140.000Đ/PAX
 1. CÁ LÓC HẤP BẦU (2 con)
 2. THỊT LUỘC MẮM NÊM (2 đĩa)
 3. XÔI CHIÊN PHỒNG (1 trái)
 4. CÀ PHÁO MẮM TÔM (2 đĩa)
 5. THIÊN LÝ  XÀO HEO (2 đĩa)
 6. GÀ KHO GỪNG (2 đĩa)
 7. LẨU CHUA CÁ RÔ (2 lẩu)
 8. CƠM TRẮNG (2 thố)
 9. TRÁNG MIỆNG (2 đĩa)
 10. TRÀ ĐÁ – KHĂN LẠNH (1 người/ 1 ly)

THỰC ĐƠN 1: 150.000Đ/PAX
 1. CÁ TAI TƯỢNG CHIÊN XÙ (2 con)
 2. GỎI BỒN BỒN TÔM THỊT+PHỒNG TÔM (2dĩa)
 3. XÔI CHIÊN PHỒNG           (1 trái)    
 4. MỰC CHIÊN GIÒN (2 đĩa)
 5. CÁ LÓC KHO TỘ (2 thố)
 6. BÔNG HẸ XÀO BÒ (2 đĩa)
 7. LẨU CHUA CÁ KÈO (2 lẩu)                             
 8. CƠM TRẮNG (2 thố)         
 9. TRÁNG MIỆNG (2 đĩa)
 10.  TRÀ ĐÁ – KHĂN LẠNH (1người / 1 ly)
 
THỰC ĐƠN 2: 150.000Đ/PAX
 1. CÁ ĐIÊU HỒNG HẤP(2 con)
 2. GỎI DƯA LEO TÔM THỊT+PHỒNG TÔM(2 đĩa)
 3. XÔI CHIÊN PHỒNG (1 trái)
 4. GÀ XỐI MỠ (2 đĩa)
 5. THIÊN LÝ XÀO HEO (2 đĩa)
 6. CÁ HÚ KHO TỘ (2 thố)
 7. LẨU LAGIM GIÒ HEO (2 lẩu)
 8. CƠM TRẮNG (2 thố)
 9. TRÁNG MIỆNG (2 đĩa)
 10. TRÀ ĐÁ – KHĂN LẠNH  (1 người/ 1 ly)
 
THỰC ĐƠN 3: 150.000Đ/PAX
 1. CÁ LÓC HẤP BẦU (2 con)
 2. GỎI KHOAI MÔN TÔM THỊT+PHỒNG TÔM(2 đĩa)
 3. XÔI CHIÊN PHỒNG (1 trái)             
 4. CÁ THU SỐT CÀ (2 đĩa)   
 5. SƯỜN  KHO MẶN (2 đĩa)
 6. RAU LUỘC KHO QUẸT (2 đĩa)
 7. LẨU CHUA CÁ RÔ (2 lẩu)                
 8. CƠM TRẮNG (2 thố)         
 9. TRÁNG MIỆNG (2 đĩa)
 10.  TRÀ ĐÁ – KHĂN LẠNH (1 người/ 1 ly)
 
THỰC ĐƠN 4: 150.000Đ/PAX
 1. GÀ HẤP CÀI BẸ XANH (2 đĩa)
 2. GỎI CỦ HỦ TÔM THỊT+PHỒNG TÔM(2 đĩa)
 3. XÔI CHIÊN PHỒNG (1 trái)
 4. CÁ ĐIÊU HỒNG CHIÊN GIÒN (2 đĩa)
 5. BÔNG BÍ XÀO TỎI (2 đĩa)
 6. CÁ NGÁT KHO TỘ (2 thố)
 7. LẨU RAU TẠP TÀNG TÉP (2 lẩu)
 8. CƠM TRẮNG (2 thố)
 9. TRÁNG MIỆNG (2 đĩa)
 10. TRÀ ĐÁ – KHĂN LẠNH  (1 người/ 1 ly)

 
THỰC ĐƠN 1: 160.000Đ/PAX
 1. CÁ TAI TƯỢNG CHIÊN XÙ (2 con)
 2. CHẢ GIÒ (2 đĩa)
 3. GỎI DƯA LEO TÔM THỊT+P.TÔM (2 đĩa)
 4. XÔI CHIÊN PHỒNG (1 trái)
 5. TÔM HẤP NƯỚC DỪA (2 đĩa)
 6. CÁ LÓC MUỐI SẢ CHIÊN (2 đĩa)
 7. ĐẬU QUE XÀO THỊT (2 đĩa)
 8. LẨU CUA RAU ĐAY (2 lẩu)
 9. CƠM TRẮNG (2 thố)
 10. TRÁNG MIỆNG (2 đĩa)
 11. TRÀ ĐÁ – KHĂN LẠNH  (1 người/ 1 ly)
 
THỰC ĐƠN 2: 160.000Đ/PAX
 1. CÁ ĐIÊU HỒNG CHƯNG TƯƠNG (2 con)
 2. CHẠO  CÁ (2 đĩa)
 3. GỎI  ỐC HOA CHUỐI+P. TÔM (2 đĩa)
 4. XÔI CHIÊN PHỒNG (1 trái)
 5. TÔM  NƯỚNG (2 đĩa)
 6. CÁ THU KHO KHÓM (2 đĩa)
 7. BÔNG HẸ XÀO THỊT (2 đĩa)
 8. LẨU CÁ NGÁT NẤU MẺ (2 lẩu)
 9. CƠM TRẮNG (2 thố)
 10. TRÁNG MIỆNG (2 đĩa)
 11. TRÀ ĐÁ – KHĂN LẠNH  (1 người/ 1 ly)
THỰC ĐƠN 1: 170.000Đ/PAX
 1. CÁ TAI TƯỢNG CHIÊN XÙ (2 con)
 2. TÔM HẤP NƯỚC DỪA (2 đĩa)
 3. CHẢ CÁ CHIÊN MÈ (2 đĩa)
 4. XÔI CHIÊN PHỒNG (1 trái)
 5. GỎI ỐC HOA CHUỐI+P.TÔM (2 đĩa)
 6. BÒ KHO TIÊU (2 thố)
 7. THỊT LUỘC MẮM NÊM (2 đĩa)
 8. LẨU CHUA HẢI SẢN (2 lẩu)
 9. CƠM TRẮNG (2 thố)
 10. TRÁNG MIỆNG (2 đĩa)
 11. TRÀ ĐÁ – KHĂN LẠNH  (1 người/ 1 ly)
 
THỰC ĐƠN 2: 170.000Đ/PAX
 1. CÁ  LÓC HẤP BẦU (2 con)
 2. TÔM  NƯỚNG (2 đĩa)
 3. CÁ VIÊN CHIÊN MÈ (2 đĩa)
 4. XÔI CHIÊN PHỒNG (1 trái)
 5. GỎI NGÓ SEN TÔM THỊT+P.TÔM (2 dĩa)
 6. CÁ NGÁT KHO TỘ (2 thố)
 7. BÔNG HẸ XÀO THỊT (2 đĩa)
 8. LẨU BÒ NẤU MẺ (2 lẩu)
 9. CƠM TRẮNG (2 thố)
 10. TRÁNG MIỆNG (2 đĩa)
 11. TRÀ ĐÁ – KHĂN LẠNH  (1 người/ 1 ly)
THỰC ĐƠN 1: 180.000Đ/PAX
 1. CÁ TAI TƯỢNG CHIÊN XÙ (2 con)
 2. TÔM HẤP NƯỚC DỪA (2 đĩa)
 3. GỎI HẢI SẢN BỒN BỒN+P.TÔM (2 đĩa)
 4. GÀ XỐI MỠ (2 đĩa)
 5. XÔI CHIÊN PHỒNG (1 trái)
 6. MỰC CHIÊN GIÒN (2 đĩa)
 7. CÁ LĂNG KHO TỘ (2 đĩa)
 8. BÔNG BÍ XÀO TỎI (2 đĩa)
 9. LẨU NGỌT THẬP CẨM  (2 lẩu)
 10. CƠM TRẮNG (2 thố)
 11. TRÁNG MIỆNG (2 đĩa)
 12. TRÀ ĐÁ – KHĂN LẠNH  (1 người/ 1 ly)
 
THỰC ĐƠN 2: 180.000Đ/PAX
 1. CÁ TAI  ĐIÊU HỒNG CHIÊN XÙ (2 con)
 2. TÔM  NƯỚNG (2 đĩa)
 3. GỎI HẢI SẢN KHOAI MÔN+P.TÔM (2 đĩa)
 4. BÒ LÚC LẮC+KHOAI TÂY (2 đĩa)
 5. XÔI CHIÊN PHỒNG (1 trái)
 6. GÀ CHIÊN NƯỚC MẮM (2 đĩa)
 7. CÁ THU KHO KHÓM (2 đĩa)
 8. BÔNG HÀNH XÀO TỎI (2 đĩa)
 9. LẨU HẢI SẢN CHUA CAY (2 lẩu)
 10. CƠM TRẮNG (2 thố)
 11. TRÁNG MIỆNG (2 đĩa)
 12. TRÀ ĐÁ – KHĂN LẠNH  (1 người/ 1 ly) 
THỰC ĐƠN 1: 200.000Đ/PAX
 1. CÁ TAI TƯỢNG CHIÊN XÙ (2 con)
 2. TÔM NƯỚNG (2 đĩa)
 3. CHẢ GIÒ (2 đĩa)
 4. GỎI HẢI SẢN NGÓ SEN+P.TÔM(2 đĩa)
 5. GÀ  HẤP LÁ CHANH (2 đĩa)
 6. XÔI CHIÊN PHỒNG (1 trái)
 7. TRỨNG CHIÊN (2 đĩa)
 8. SƯỜN RAM MẶN (2 đĩa)
 9. THỊT HEO XÀO THẬP CẨM (2 đĩa)
 10. LẨU MẮM (2 lẩu)
 11. CƠM TRẮNG (2 thố)
 12. TRÁNG MIỆNG (2 đĩa)
 13. TRÀ ĐÁ – KHĂN LẠNH  (1 người/ 1 ly)
 
THỰC ĐƠN 2: 200.000Đ/PAX
 1. CÁ TAI TƯỢNG CHIÊN XÙ (2 con)
 2. TÔM HẤP DỪA (2 đĩa)
 3. CHẢ CÁ CHIÊN MÈ (2 đĩa)
 4. GỎI KHỔ QUA HẢI SẢN + P TÔM(2 đĩa)
 5. GÀ HẤP HÀNH (2 đĩa)
 6. XÔI CHIÊN PHỒNG (1 trái)
 7. THỊT LUỘC CÀ PHÁO MẮM TÔM (2 đĩa)
 8. CÁ  KÈO KHO TỘ (2 đĩa)
 9. SALAD DẦU GIẤM (2 đĩa)
 10. LẨU KIM CHI HÀN QUỐC (2 lẩu)
 11. CƠM TRẮNG (2 thố)
 12. TRÁNG MIỆNG (2 đĩa)
 13. TRÀ ĐÁ – KHĂN LẠNH  (1 người/ 1 ly)
THỰC ĐƠN 1: 220.000Đ/PAX
 1. CÁ TAI TƯỢNG CHƯNG TƯƠNG (2 con)
 2. TÔM NƯỚNG (2 đĩa)
 3. CHẢ GIÒ (2 đĩa)
 4. GỎI BỒN BỒN TÔM THỊT+P.TÔM (2 đĩa)
 5. GÀ  RANG MUỐI (2 đĩa)
 6. XÔI CHIÊN PHỒNG (1 trái)
 7. TRỨNG CHIÊN THỊT BẦM (2 đĩa)
 8. CÁ  LĂNG TỘ + BA RỌI (2 thố)
 9. BÔNG HẸ XÀO TỎI (2 đĩa)
 10. LẨU HẢI SẢN NẤU NẤM (2 lẩu)
 11. CƠM TRẮNG (2 thố)
 12. TRÁNG MIỆNG (2 đĩa)
 13. TRÀ ĐÁ – KHĂN LẠNH  (1 người/ 1 ly)
 
THỰC ĐƠN 2: 220.000Đ/PAX
 1. CÁ ĐIÊU HỒNG HẤP (2 con)
 2. TÔM HẤP BIA (2 đĩa)
 3. CHẢ CÁ CHIÊN MÈ (2 đĩa)
 4. GỎI BÒ BÓP THẤU+P.TÔM (2 đĩa)
 5. MỰC HẤP GỪNG (2 đĩa)
 6. XÔI CHIÊN PHỒNG (1 trái)
 7. CÁ THU SỐT CÀ (2 đĩa)
 8. SƯỜN NON RAM MẶN (2 đĩa)
 9. BÔNG SO ĐŨA XÀO TỎI (2 đĩa)
 10. LẨU GÀ NẤU LÁ VANG (2 lẩu)
 11. CƠM TRẮNG (2 thố)
 12. TRÁNG MIỆNG (2 đĩa)
 13. TRÀ ĐÁ – KHĂN LẠNH  (1 người/ 1 ly)
 
THỰC ĐƠN 1: 240.000Đ/PAX
 1. CÁ TAI TƯỢNG CHIÊN XÙ (2 con)
 2. TÔM NẤU CARI (2 đĩa)
 3. MỰC CHIÊN GIÒN (2 đĩa)
 4. GỎI BÒ BÓP THẤU+P.TÔM (2 đĩa)
 5. GÀ XỐI MỠ (2 đĩa)
 6. XÔI CHIÊN PHỒNG (1 trái)
 7. CHẢ CÁ CHIÊN MÈ (2 đĩa)
 8. TÔM RIM THỊT (2 đĩa)
 9. BÒ XÀO THIÊN LÝ (2 đĩa)
 10. LẨU CHUA GÀ  (2 lẩu)
 11. CƠM TRẮNG (2 thố)
 12. TRÁNG MIỆNG (2 đĩa)
 13. TRÀ ĐÁ – KHĂN LẠNH  (1 người/ 1 ly)
 
THỰC ĐƠN 2: 240.000Đ/PAX
 1. CÁ TAI TƯỢNG HẤP (2 con)
 2. TÔM NƯỚNG (2 đĩa)
 3. SƯỜN NON NƯỚNG (2 đĩa)
 4. GỎI CÀNG CUA H.SẢN +P.TÔM (2 đĩa)
 5. GÀ HẤP HÀNH (2 đĩa)
 6. XÔI CHIÊN PHỒNG (1 trái)
 7. BÁNH XÈO MEKONG (2 đĩa)
 8. THỊT KHO TÀU (2 đĩa)
 9. BÒ XÀO BÔNG BÍ (2 đĩa)
 10. LẨU BÒ KIM CHI  (2 lẩu)
 11. CƠM TRẮNG (2 thố)
 12. TRÁNG MIỆNG (2 đĩa)
 13. TRÀ ĐÁ – KHĂN LẠNH  (1 người/ 1 ly)
THỰC ĐƠN 1: 260.000Đ/PAX
 1. CÁ TAI TƯỢNG CHIÊN XÙ (2 con)
 2. TÔM CHIÊN BỘT(2 đĩa)
 3. ẾCH CHIÊN GIÒN (2 đĩa)
 4. GỎI HẢI SẢN CỦ HỦ DỪA+P.TÔM(2 đĩa)
 5. GÀ HẤP LÁ CHANH (2 đĩa)
 6. XÔI CHIÊN PHỒNG (1 trái)
 7. TRỨNG LUỘC HỒNG ĐÀO (2 đĩa)
 8. RAU LUỘC THẬP CẨM (2đĩa)
 9. THỊT KHO TÀU (2 đĩa)
 10. BÒ XÀO BÔNG ĐIÊN ĐIỂN (2 đĩa)
 11. LẨU MẮM  + BÚN (2 lẩu)
 12. CƠM TRẮNG (2 thố)
 13. TRÁNG MIỆNG (2 đĩa)
 14. TRÀ ĐÁ – KHĂN LẠNH  (1 người/ 1 ly
 
THỰC ĐƠN 2: 260.000Đ/PAX
 1. CÁ TAI TƯỢNG HẤP (2 con)
 2. TÔM RANG ME (2 đĩa)
 3. ẾCH XÀO SẢ ỚT (2 đĩa)
 4. GỎI BỒN BỒN HẢI SẢN+P.TÔM (2 đĩa)
 5. GÀ CHIÊN NƯỚC MẮM (2 đĩa)
 6. XÔI CHIÊN PHỒNG (1 trái)
 7. THỊT LUỘC CÀ PHÁO MẮM TÔM (2 đĩa)
 8. CẢI CHUA XÀO TỎI (2đĩa)
 9. CÁ NGÁT + BA RỌI KHO TỘ (2 đĩa)
 10. BÒ XÀO HÀNH CẦN (2 đĩa)
 11. LẨU GÀ NẤU NẤM (2 lẩu)
 12. CƠM TRẮNG (2 thố)
 13. TRÁNG MIỆNG (2 đĩa)
 14. TRÀ ĐÁ – KHĂN LẠNH  (1 người/ 1 ly)
THỰC ĐƠN 1: 280.000Đ/PAX
 1. CÁ TAI TƯỢNG CHIÊN XÙ (2 con)
 2. SÚP CUA (1 người/ chén)
 3. TÔM  HẤP TRÁI DỪA (2 đĩa)
 4. CHẢ GIÒ TÔM (2 đĩa)
 5. GỎI BÔNG SO ĐŨA H.SẢN+P.TÔM 2đĩa)
 6. ẾCH XÀO LÁ CÁCH (2 đĩa)
 7. XÔI CHIÊN PHỒNG (1 trái)
 8. MỰC HẤP HÀNH (2 đĩa)
 9. CÁ BÓP  KHO TỘ  (2 đĩa)
 10. BÒ XÀO THIÊN LÝ (2 đĩa)
 11. LẨU LƯƠN NẤU MẼ + BÚN (2 lẩu)
 12. CƠM TRẮNG (2 thố)
 13. TRÁNG MIỆNG (2 đĩa)
 14. TRÀ ĐÁ – KHĂN LẠNH  (1 người/ 1 ly)
THỰC ĐƠN 2: 280.000Đ/PAX
 1. CÁ LÓC HẤP BẦU (2 con)
 2. SÚP CUA (1 người/ chén)
 3. TÔM  LĂN BỘT CHIÊN  (2 đĩa)
 4. BÁNH  XÈO MEKONG(2 đĩa)
 5. GỎI KHOAI MÔN H. SẢN+P.TÔM (2 đĩa)
 6. LƯƠN XÀO SẢ ỚT (2 đĩa)
 7. XÔI CHIÊN PHỒNG (1 trái)
 8. CÁ HỒI CHIÊN GIÒN (2 đĩa)
 9. CÁ NGÁT KHO TỘ + BA RỌI (2 đĩa)
 10. BÒ XÀO BÔNG HÀNH (2 đĩa)
 11. LẨU CHUA CÁ CHÉP GIÒN + BÚN  (2 lẩu)
 12. CƠM TRẮNG (2 thố)
 13. TRÁNG MIỆNG (2 đĩa)
 14. TRÀ ĐÁ – KHĂN LẠNH  (1 người/ 1 ly)
 
 THỰC ĐƠN 1: 300.000Đ/PAX
 1. CÁ TAI TƯỢNG CHIÊN XÙ (2 con)
 2. CUA LĂNG BỘT (1 người/ ½ con)
 3. TÔM  LÓNG NƯỚNG (2 đĩa)
 4. CHẢ GIÒ HẢI SẢN (2 đĩa)
 5. GỎI HẢI SẢN KHOAI MÔN+P.TÔM (2dĩa)
 6. ẾCH CHIÊN GIÒN (2 đĩa)
 7. XÔI CHIÊN PHỒNG (1 trái)
 8. SALAD DẦU GIẤM (2 đĩa)
 9. TÔM  RIM  (2 đĩa)
 10. BÒ XÀO ĐIÊN ĐIỂN (2 đĩa)
 11. LẨU NẤM HẢI SẢN CHUA CAY + BÚN(2 lẩu)
 12. CƠM TRẮNG (2 thố)
 13. TRÁNG MIỆNG – BƯỞI (2 đĩa)
 14. TRÀ ĐÁ – KHĂN LẠNH  (1 người/ 1 ly)
 
 
THỰC ĐƠN 2: 300.000Đ/PAX
 1. GÀ ĐẤT HẤP CẢI BẸ XANH (2 con)
 2. ỐC BƯƠU NHỒI THỊT (1 người/ 2 con)
 3. TÔM  LÓNG HẤP DỪA (2 đĩa)
 4. BÁNH  XÈO MEKONG (2 đĩa)
 5. GỎI HẢI SẢN RAU MẦM + P TÔM (2 đĩa)
 6. LƯƠN CHIÊN GIÒN (2 đĩa)
 7. XÔI CHIÊN PHỒNG (1 trái)
 8. RAU LUỘC THẬP CẨM + KHO QUẸT(2 đĩa)
 9. CÁ LĂNG + BA RỌI KHO TỘ (2 đĩa)
 10. BÒ XÀO BÔNG BÍ (2 đĩa)
 11. LẨU MẮM + BÚN (2 lẩu)
 12. CƠM TRẮNG (2 thố)
 13. TRÁNG MIỆNG – BƯỞI (2 đĩa)
 14. TRÀ ĐÁ– KHĂN LẠNH   (1 người/ 1 ly)